Ukončenie prijímania žiadostí je 17. októbra 2018, 23:59 SEČ.

Ste nadšení mladí tvorcovia médií (študenti alebo nedávni absolventi), chcete získať nové kvalifikované skúsenosti a prispieť k zmene mediálneho prostredia vo vašej krajine a Európe? Zaujímate sa o mediálnu gramotnosť, kritické myslenie, novinársku etiku a mediálnu analýzu a chceli by ste zvýšiť povedomie o týchto témach?

Tak hľadáme práve teba! European Youth Press spoločne s Európskym Dialógom hľadajú 4 účastníkov (18-30 rokov) a 1 účastníka, ktorí môže byť starší ako 30 rokov zo Slovenska pre tréning „Media Moving Forward: Reporting on and Using New Technologies“ 12.-19. novembra 2018 v Berlíne, Nemecko.

O projekte:

Projekt “Media Moving Forward: Reporting on and Using New Technologies” je jedným zo séie tréningov, ktoré organizuje European Youth Press v kooperácii s jej členskými organizáciami s cieľom naplniť  víziu siete. Iba neustálym úsilím je možné dosiahnuť pozitívnu zmenu – podporovať sociálne zodpovednú mediálnu tvorbu a bojovať proti manipulácii masmédiami. Cieľom je zvýšiť profesionálne skúsenosti mladých tvorcov médií a posilniť ich zodpovednosť voči spoločnosti, prispieť k mediálnej gramotnosti verejnosti a schopnosť ľudí vykonávať základné mediálne analýzy, ako aj bojovať proti manipulačným praktikám v masových médiách.

Účastníci mládežníckej výmeny budú schopní:

–  odrážať a bojovať proti manipulačným praktikám v (masových) médiách a ich závislosti na politikoch a iných skupinách;

– kriticky premýšľať a posúdiť informácie nezaujatým a nesterilným spôsobom;

– byť schopný šíriť vedomosti medzi širokou verejnosťou a zvýšiť povedomie o špecifikách a výzvach, ktoré prinášajú správy z digitálnych a sociálnych médií;

– získať vedomosti o teoretickej štruktúre mediálnej gramotnosti a koncepcií manipulácie (masových) médií;

– dôležitosť prítomnosti mládeže a menšín v médiách a sú schopní vytvoriť v tomto ohľade rôznorodý mediálny obsah;

– pracovať formálne a neformálne v multikultúrnom prostredí.

Ich vedomosti sa upevnia prostredníctvom praktickej produkcie médií a iných materiálov o mediálnej gramotnosti a kritickom myslení. Z tohto dôvodu účastníci budú vedieť dať vedomosti priamo do praxe. Vytvorené materiály budú publikované online ako otvorené vzdelávacie zdroje.

Finančné informácie:

Ubytovanie, potraviny a všetky materiály využívanú počas projektu sú v plnej miere pokryté programom Erasmus +.

Účastníci dosstanú preplatené cestovné náklady do/z Berlína (letenka + vlak alebo autobusová letenka) do nižšie uvedenej výšky podľa krajiny, v ktorej majú bydlisko:

Slovensko – 200 EUR

Bosna a Hercegovina – 250 EUR

Čierna Hora – 250 EUR

Portugalsko – 350 EUR

Arménsko – 360 EUR

Taliansko – 200 EUR

Belgicko – 180 EUR

Francúzsko – 200 EUR

Účastníci z Nemecka by mali mať sídlo v Berlíne, pretože ich cestovné a ubytovacie náklady nemôžu byť kryté.

Lístky na cestu účastníkov na letisko z domovských miest a späť sú zahrnuté v týchto sumách. Miestne lístky na dopravu v Berlíne nie sú zahrnuté do týchto súm a budú uhradené 100% alebo priamo zaplatené organizátormi.

Napriek tomu, že cestovné náklady budú uhradené, od účastníkov sa očakáva, že si vyberú dopravu do Nemecka čo najskôr po výbere na projekt a komunikujú o nej s organizátormi (ďalšie informácie budú zahrnuté v prijateľnom e-maile). Organizátori poskytnú účastníkom zoznam odporúčaných letov, autobusových alebo vlakových spojení, ktoré sú v rámci limitu úhrady. Ak nie sú vhodné pre účastníkov, očakáva sa, že od miesta bydliska do Berlína získajú ďalšiu najlacnejšiu trasu a použijú nasledujúce prostriedky prepravy:

 

  • Vlak: cestovný lístok 2. triedy (bežný aj vysokorýchlostný vlak)
  • Letenka: spiatočná letenka ekonomickej triedy alebo lacnejšia letenka,
  • Autobus,
  • Auto

Ak už ich nemajú, od všetkých účastníkov sa očakáva, že zabezpečia primerané lekárske a cestovné poistenie, ktoré dôrazne odporúčame. Bohužiaľ ich organizátori nemôžu uhrádzať.

Od účastníkov sa tiež očakáva príchod od 12. novembra do 20:00 a odchod 19. novembra kedykoľvek.

Účastníci dostanú týždeň po výbere informačný zoznam s programom, ktorý obsahuje všetky dôležité a ďalšie užitočné informácie.

 

Kto sa môže prihlásiť?

Táto výzva je otvorená pre:

– mladých tvorcov médií (študent alebo nedávny absolvent), zástupcovmimovládnych organizácií zameraných na médiá, záujemcovia o mediálnu gramotnosť, kritické myslenie a mediálnu analýzu;

– osoby medzi 18 až 30 rokmi, môže byť vyslaný iba jeden účastník starší ako 30 rokov;

– občania alebo rezidenti Slovenska

– skúsený v angličtine.

 

Ako sa prihlásiť ?

Záujemcovia sa môžu prihlásiť vyplnením tohto online formulára : (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkY_bx96sKwA24zANhlz5fukff2ZF_ncdmengxp_YTj2ifyg/viewform)

do 17. októbra 2018, 23:59 SEČ.

Comments are disabled.