Parlamentné voľby v Španielsku, ktoré sa konali v nedeľu 20. 12. 2015, vyhrala Konzervatívna ľudová strana na čele s doterajším premiérom Marianom Rajoyom so ziskom 28, 7 % hlasov. Druhí skončili socialisti reprezentovaní Španielskou socialistickou robotníckou stranou Pedra Sanchéza so ziskom 22 % hlasov. Karty výrazne zamiešali dva nové subjekty, a to Podémos so ziskom 20, 7 %  a Ciudadanos so ziskom 13, 9 %. Veľmi dôležitým aspektom volieb je to, že sa víťazovi volieb – tradičnej Konzervatívnej ľudovej strane,  nepodarí vytvoriť jednofarebnú vládu, keďže po prepočítaní zisku hlasov na mandáty strana získala 123 z 350 mandátov v Parlamente, čo je, ak by sme si to porovnali s minulými voľbami, o 63 mandátov menej. Ostatné politické strany v prepočte na mandáty obstáli nasledovne:  Španielska socialistická robotnícka strana získala 90 mandátov, Podémos 69 mandátov a Ciudadanos 40 mandátov.

 

Doterajší premiér a líder Konzervatívnej ľudovej strany Marian Rajoy bude musieť jednať s ostatnými politickými stranami a nájsť programové prieniky a vytvoriť možnú koaličnú vládu. Ak sa pozrieme na možné povolebné formácie koalícií vyplývajúce z charakterovej príbuznosti politických strán vidíme, že spojenie Konzervatívnej ľudovej strany a Ciudadanos by dalo len 163 mandátov, čo nie je koaličná väčšina; spojenie Španielskej socialistickej a robotníckej strany s Podemos dáva tiež len 159 mandátov, pričom potrebná väčšina je 176 mandátov.

 

Ak sa pozrieme na program tradičnej Ľudovej strany, tak ten kladie dôraz na tradičné hodnoty a inštitúcie, akou je napr. rodina. Tiež sľubujú podporovať dôchodcov a aj naďalej zvyšovať dôchodky. Takisto počítajú s úpravami v daniach, ktoré pravdepodobne súvisia s oživením ekonomiky, ako aj s pohľadávkami, ktoré Španielsko musí zaplatiť EÚ, keďže získalo pomoc zo Európskeho stabilizačného mechanizmu (trvalý euroval).

 

Socialisti išli do volieb ako tradičná politická strana s veľmi širokým programom venujúcim sa od rodiny,  problémov nezamestnanosti a hospodárstva až k zahraničnej politike. Práve v sociálnej politike a v ekonomike chystajú kroky, ktorých cieľom je zmiernenie dopadov úsporných opatrení schválených predošlou pravicovou vládou Ľudovcov.

 

Teraz sa pozrime na program nováčika Podémos, ktorý svojim programom má bližšie k stredo – ľavej socialistickej strane. Ich program obsahuje hlavne výrazné zmeny pre hospodársku a sociálnu politiku. Hlavným bodom je zmierniť dopady zlej ekonomickej situácie na bežné obyvateľstvo. Toto plánujú zmeniť aj zmiernením pravidiel hypoték, ktoré si ľudia zobrali, lenže po vypuknutí krízy nedokázali platiť. Predstavitelia strany si uvedomujú záväzky voči EÚ, lenže aj tak ostro vystupujú proti úsporným opatreniam. Strana má obrovskú podporu v Katalánsku, kde vznikla a tieto parlamentné voľby aj vyhrala. Je dôležité zdôrazniť, že jedným z hlavných dlhodobých cieľov tejto politickej strany je referendum o nezávislosti Katalánska, čo môže byť problém pre tradičné politické strany, ktoré chcú zachovať územnú celistvosť Španielska a nechcú ho deliť.

 

Ciudadanos ako druhý príklad nových strán, ktoré sa dostali do parlamentu, je viac centristická až pravicová strana. Názov strany znamená zo španielčiny Občania, čiže všetko je zamerané práve na nich. Vznikla ako protiváha Podémosu v Katalánsku. Jej program je založený na transparentnosti, boji proti korupcii a odstránení všetkých výnimiek, ktoré majú rôzne skupiny obyvateľstva napr. daňové výhody pre Baskov.

 

Obe nové parlamentné politické strany majú jednu vec spoločnú: tou je kritika tradičných politických strán, ktoré sú podľa nich reprezentované starými skostnatenými a skorumpovanými elitami. Ciudadanos má svojím širším programom pravdepodobne väčší koaličný potenciál a ak sa dohodne, môže byť súčasťou vlády. Podémos získal slušnú podporu vo voľbách, čo samozrejme odzrkadľuje nespokojnosť občanov s politikou predchádzajúcej vlády. Určitým problémom však môže byť ich snaha o nezávislosť Katalánska a odpor voči úsporným opatreniam.

 

S určitosťou možno povedať, že  tieto parlamentné voľby sú prehrou pre tradičné etablované politické strany. Socialisti nedokázali zmobilizovať nespokojných voličov vládnych Ľudovcov. Víťaz volieb bude musieť vyjednávať so všetkým stranami a ustupovať, aby vznikla silná a fungujúca vláda. Je tu aj možnosť menšinovej vlády, lenže tá by nemusela trvať dlho a nemusela by byť akcieschopná. Ďalej je tu  možnosť širokej koalície Ľudovcov a Socialistov, ktorá je ale veľmi nepravdepodobná, no v čase ekonomickej krízy by mohla pomôcť. Nástup nových politických strán potvrdil zmeny, ktoré sa dejú v celej Európe, súvisiace s nedôverou v tradičné politické strany. Teraz sa ukáže, ako zúročia Podémos a Ciudadanos dôveru, ktorú im voliči vo voľbách dali a či sa im podarí dostať do vlády a realizovať svoj politický program.

 

Photo: www.presstelegraph.com

Comments are disabled.