O čo ide?

Európsky dialóg hľadá 4 účastníkov zo Slovenska na tréning s názvom „Factory of Active Citizens“, ktorý sa uskutoční v termíne od 7.-14.2.2019 v malebnej maďarskej obci Hollókő, ktorá je jedným zo svetových dedičstiev UNESCO. Témou projektu je podpora participácie mládeže na viacerých úrovniach prostredníctvom vhodne zacielených aktivít.

Koho hľadáme?

Hľadáme 4 účastníkov od 18 rokov, ktorí sú považovaní za lídrov, pričom nemusia byť nevyhnutne pracovníci s mládežou. Hľadáme totiž aj ľudí pochádzajúcich z politického prostredia ako napr. reprezentantov mestského zastupiteľstva, ktorí sa zaoberajú problematikou mládežníckej politiky či participácie ako takej.

Ako budú vyzerať aktivity?

Veľkou výhodou projektu je to, že jednotlivé aktivity budú prispôsobené potrebám jednotlivých skupín účastníkov, a to na základe lokálnych potrieb ich komunít, ktoré budú nimi identifikované. Prvé tri dni tréningu budú intenzívnejšie, nakoľko budú účastníci spoločne pracovať na posudzovaní potrieb miestnych mladých ľudí a budú hľadať alternatívy a riešenia. Zoznámia sa so základnými pojmami a teóriami participácie mládeže s cieľom plánovať aktivity a modely pre zlepšenie participácie mladých.

Naplánovaný je i výlet do mesta Eger, kde sa účastníci zoznámia s miestnymi mládežníckymi politikami a problémami s účasťou mládeže v Maďarsku. Na to nadviažu aktivitami posledných dvoch dní, ktoré budú venované  plánovaniu miestnych aktivít zameraných na šírenie informácii najmä prostredníctvom vytvorenej brožúry s aktívnymi príspevkom účastníkov. Jej obsahom budú konkrétne pracovné odporúčania pre rôzne cieľové skupiny s ambíciou riešiť témy týkajúce sa aktívneho občianstva.

Čo je/nie je hradené?

Náklady na ubytovanie, stravu a aktivity počas tréningového kurzu budú pokryté z rozpočtu projektu, ktorý je financovaný z prostriedkov Erasmus +. Cestovné náklady budú po tréningu účastníkom vrátené na základe budgetu vyčleneného pre každú účastnícku krajinu, ktorá je určená na základe oficiálnej tabuľky Erasmus + cestovnej vzdialenosti. Účastníci si musia sami zabezpečiť cestovné poistenie.

Podrobnejšie info nájdeš TU: http://fact.strikingly.com/

Ak ťa projekt zaujal a rád by si sa zúčastnil, vyplň prosím nasledovný online dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI0bavYwjZ5Ng-97g1IhErQh050goGFFOC8_3bK7Fesnaulw/viewform najneskôr do polnoci 23.12. 2018.

Comments are disabled.