TOMÁŠ JANČI

Člen - Member

t.janci@europskydialog.eu

Tomáš patrí medzi staronové posily tímu eD. Je nadšencom neformálneho vzdelávania, gamifikácie a jazykov. Jeho akademická cesta začala na UCM v Trnave v odbore európske štúdiá. Magisterský stupeň vzdelania dokončil na VŠMVV Praha, kde získal titul v odbore medzinárodné a diplomatické štúdiá. Počas študentských čias absolvoval výmeny ako Erasmus+ alebo stáže na zastupiteľskom úrade SR v Rige a taktiež v kancelárii Európskej komisie v Bratislave.

V súčasnosti je študentom doktorandského stupňa na UCM v Trnave, kde sa vo svojej dizertačnej práci venuje problematike e-votingu. S Európskym dialógom spolupracuje v oblasti výmenných projektov a taktiež asistuje pri rôznych administratívnych a organizačných činnostiach.

Tomáš is one of the old-new reinforcements of eD’s team. He is an enthusiast of non-formal education, gamification, and languages. His academic journey began at the University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, majoring in European studies. He completed his master’s degree at the College of International and Public Relations in Prague, where he graduated in international and diplomatic studies. During his student time, he went through Erasmus+ exchange and internships at the Slovak Republic’s representative office in Riga and the European Commission in Bratislava.

He is currently a doctoral student back at the University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, working on e-voting in his dissertation. He cooperates with the European Dialogue in the field of exchange projects and also assists in various administrative and organizational activities.