STELA OLEJÁROVÁ

Členka - Member

s.olejarova@europskydialog.eu

Stela Olejárová, počas štúdia na gymnáziu, bola súčasťou debatného klubu, ktorý jej pomohol pri rozvoji komunikačných a prezenčných schopností a popri tom spoznala množstvo mladých ľudí, ktorý ju inšpirovali ku občianskemu aktivizmu. V súčasnosti je v druhom magisterskom ročníku v programe Európske štúdiá a politiky. Zároveň je členkou Študentskej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda a taktiež spolupracuje s Európskym dialógom, kde sa zúčastňuje na výmenných projektoch.

Stela Olejárová, while studying at the high school, was part of the Debate club, which helped her to develop communication and presentation skills, and along the way she met a lot of young people who inspired her to civic activism. She is currently in the second year of the master´s program in European Studies and Policies. She is also a member of the Student Council of the University of Ss. Cyril and Methodius and cooperates with the European Dialogue as an active participant in internation projects.