MONIKA KMEŤOVÁ

Členka / Projektová manažérka - Member / Project Assistant

m.kmetova@europskydialog.eu

Monika pôsobí ako doktorandka na Katedre politických vied FSV UCM, vo svojom výskume sa venuje participácii mládeže, mládežníckej politike a mládežníckym politickým organizáciám. Je absolventkou ročného štipendijného programu Nádvorie Kampus v Trnave. V minulosti spolupracovala s Kolégiom Antona Neuwirtha, vzdelávacou inštitúciou pre študentov stredných a vysokých škôl, kde mala na starosti stredoškolské projekty. V súčasnosti spolupracuje s OZ Nenápadní hrdinovia, organizáciou, ktorá monitoruje príbehy nespravodlivosti z čias neslobody minulého režimu na Slovensku a tiež je súčasťou projektu Učiaca sa Trnava. Neformálnemu vzdelávaniu sa venuje od strednej školy. Absolvovala tiež doplňujúce pedagogické vzdelanie a práve spojenie formálneho a neformálneho vzdelávania vidí ako najideálnejšiu cestu pre lepšie zajtrajšky. Pochádza z Humenného.

Monika má u nás na starosti projektovú podporu, manažment a čiastočne grafiku. Zároveň pôsobí ako manažérka našich sociálnych sietí a mentoruje našich stážistov pre PR a eventy.