MIROSLAV HAJNOŠ

Člen / Zakladateľ - Member / Founder

miroslav.hajnos@gmail.com

Miroslav Hajnoš prišiel s myšlienkou založenia organizácie Európsky dialóg, ktorá by pomáhala informovať mladých ľudí o EÚ, počas svojej európskej dobrovoľníckej služby v Španielsku v roku 2012.

Počas niekoľkých rokov sa podarilo spojiť úžasných ľudí s proeurópskym zmýšľaním a vytvoriť stabilnú organizáciu, ktorá je pod vedením Denisy Karabovej dôležitou súčasťou občianskej organizovanej spoločnosti nielen na Slovensku, ale aj Európe.

V súčasnosti vedie sekciu medzinárodných záležitostí Konfederácie odborových zväzov SR a je členom viacerých poradných orgánov Európskej odborovej konfederácie a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Miroslav Hajnoš came up with the idea to establish the European Dialogue organization that would help inform young people on the EU during his European volunteering service (EVS) in Spain in 2012.

Over the course of a few years, he brough together amazing people with pro-European mindset and created a stable organization which is led by Denisa Karabová and an important part of the organized civic society not only in Slovakia, but also in Europe.

Currently, he is the International Secretary at the Confederation of Trade Unions of the Slovak Republic and member of several consulting bodies of the European Trade Union Confederation and member of the European Economic and Social Committee.