Stáže v eD

Stáž zabezpečuje think-tank Európsky dialóg v spolupráci s Centrom európskych štúdii FSV UCM v TT.

Podmienky prijatia na stáž:

 • Vek: minimálne 18 rokov
 • Záujem o problematiku Európskej únie
 • Štrukturovaný životopis
 • Motivačný list by mal obsahovať:
  • dôvody, prečo sa zaujímate o stáž v Európskom dialógu
  • čo očakávate od stáže
  • ktorá oblasť v rámci problematiky EÚ Vás najviac zaujíma vrátane dôvodov
  • uviesť, v ktorom tíme chcete pôsobiť spolu s odôvodnením

Študenti majú na výber stáž v jednom z dvoch tímov.

Projektový tím.

 • pomoc pri organizovaní podujatí, ktoré budú prebiehať v spolupráci  s eD a Centra európskych štúdii FSV UCM.
 • editor + grafik- kreatívny človek, ktorého náplňou práce bude starostlivosť o web, vytváranie plagátov a reklamných predmetov na podujatia
 • Public relations- spravovanie webových lokalít (facebook, twitter)

Analytický tím.

 • písanie komentárov na vybranú problematiku
 • analýza odborných článkov z popredných think-tankov (napr. Centre for European Policy Studies) zaoberajúcich sa európskou problematikou
 • analýza činnosti slovenských europoslancov v európskom parlamente
 • analýza obsahu summitov, jednotlivých Rád, ako aj práce EP

Všetci uchádzači obdržia e-mail s bližšími informáciámi ohľadom prijímacieho pohovoru (miesto, čas).

Kontakt: europskydialog@gmail.com