Simona Dudášová

Member

Členka

Biography

Simona Dudášová is an International Economic Relations and Diplomacy student at the University of Economics and Business in Prague and Law student at the University of Trnava, currently working as a project coordinator in the Eastern European Program of the Czech Think tank European Values Center for Security Policy which core mission is to protect democracy and EU values in the Czech Republic, EU, and non-EU countries. Simona Dudášová is also occasionally coordinating projects in women’s NGO Zarif, which focuses on giving economically inactive women a chance to get back to the labour market via Erasmus+ initiatives.

Simona Dudášová is a member of the European Dialogue since 2018.


Simona Dudášová je študentka medzinárodných ekonomických vzťahov na Vysokej Škole Ekonomickej v Prahe a študentka práva na Trnavskej Univerzite v Trnave, momentálne pracujúca v českom Think-tanku, zameranom na ochranu hodnôt a bezpečnosti ČR a EU: Bezpečnostní centrum Evropské Hodnoty v Prahe v rámci Východoeurópskeho programu na pozícii projektovej koordinátorky a príležitostná projektová koordinátorka v NGO Zarif, zaoberajúcej sa možnosťami ekonomicky neaktívnych žien a ich návratu na trh práce.

Simona Dudášová je členkou Európskeho Dialógu od roku 2018.