Tím

Ľudia z Európskeho Dialógu

Predsedníctvo

Denisa Karabová

Predsedníčka / Projektová manažérka

d.karabova@europskydialog.eu


Viac


Martin Maška

Tajomník pre financie / Kreatívny manažér

m.maska@europskydialog.eu


Viac


Jana Fintová

Projektová manažérka

j.fintova@europskydialog.eu


Viac


Boris Kolman

Podpredseda / Projektový asistent

b.kolman@europskydialog.eu


Viac


Členovia

Miroslav Hajnoš

Člen / Zakladateľ

miroslav.hajnos@gmail.com


Viac


Monika Kmeťová

Členka / Projektová asistentka

m.kmetova@europskydialog.eu


Viac


Viktor Borš

Člen / Výskumník

v.bors@europskydialog.eu


Viac


Stela Olejárová

Členka

s.olejarova@europskydialog.eu


Viac


Simona Dudášová

Členka

s.dudasova@europskydialog.eu


Viac


Michal Húska

Člen / Výskumník

m.huska@europskydialog.eu


Viac