Tím

Organizačná štruktúra Európskeho dialógu

Predsedníctvo
Denisa Karabová, Predseda
Martin Maška, Tajomník pre financie
Analytický tím Európskeho dialógu
Boris Kolman
Viktor Borš
Projektový tím Európskeho Dialógu
Jana Fintová, Projektová manažérka