Stážistky a stážisti

Stážistky a stážisti Európskeho Dialógu

Patrik Turčan

Grafik


Mladý kreatívec z oblasti grafického dizajnu, ktorý sa snaží zlepšovať a vytvárať vizuálne identity. Jedného dňa, za pomoci kamery, drahých programov a predražených apple produktov dosiahne niečo veľké. Momentálne študuje na magisterskom stupni Teóriu digitálnych hier v Trnave na Univerzite Sv. Cyrila a Metóda. Pochádza z Banskej Bystrice.

Andrej Beňuš

Copywriter


Andrej má 23 rokov a v súčasnosti študuje na magisterskom stupni Medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Vo voľnom čase rád číta a ešte radšej píše – preto sa rozhodol stážovať v Európskom Dialógu ako copywriter. Európsky Dialóg preňho predstavuje ambiciózny projekt skvelého tímu s jasným cieľom a víziou. Prinášať mladým ľuďom európske témy zo všetkých oblastí, poskytovať im priestor na ich rozvoj a umožniť im zúčastňovať sa na aktivitách s medzinárodným charakterom je podľa neho kľúčom k úspechu nielen pre nich samotných, ale aj pre Slovensko.

Zuzana Kamenská

Copywriterka


Študentka prekladateľstva a tlmočníctva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po absolvovaní štúdia by sa chcela venovať prekladaniu a copywritingu. Zaujíma sa o aktuálne dianie, predovšetkým o dianie v EÚ. K Európskemu Dialógu sa pridala, aby mohla informovať mladých ľudí o zaujímavých možnostiach a zároveň mala príležitosť upozorňovať na dôležité témy.

Petra Bošková

Copywriterka


Študentka druhého stupňa magisterského štúdia odboru Medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne. V súčasnosti tiež členka Strategic Analysis Slovakia, kde stážuje na pozícií Research Assistant. V rámci stáže sa venuje regiónu západného Balkánu, jeho budúcnosti v euro-atlantických štruktúrach ako aj vplyvu Ruska na dané štáty.

Počas štúdií bola programovou koordinátorkou v Euro-atlantickom centre v Banskej Bystrici, stážovala na tlačovom a mediálnom oddelení na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku a bola súčasťou VIP departmentu počas akcie Dni NATO v Ostrave v rokoch 2018 až 2021. Zaujíma sa o politické dianie nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Bavia ju európske témy, čo bolo aj motívom pre stáž v Európskom Dialógu.

Simoneta Šimková

Copywriterka


Študentka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V Európskom dialógu pôsobila ako stážistka na pozícii copywriterky. Momentálne naďalej zverejňuje svoje články na stránke Európskeho dialógu, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi spoločenskými témami najmä so zameraním na činnosť Európskej únie.

Ivana Baďúrová

Socials & Events


Pochádza z mesta Handlová ale vyrastala a býva v Trnave. Je študentkou Ekonomickej Univerzity na Fakulte Medzinárodných vzťahov v Bratislave. Dlhodobo sa zaujíma o domácu aj zahraničnú politiku a venuje sa štúdiu jazykov. Rada cestuje a spoznáva históriu a kultúru iných krajín. Pre stáž v Európskom Dialógu sa rozhodla, lebo sa jej páči široké spektrum vzdelávacích aktivít, ktoré ponúka pre mladých ľudí. Preto, keď sa naskytla možnosť stáže, nezaváhala ani chvíľu. Stáž v Európskom Dialógu vníma ako príležitosť získať nové poznatky, rozšíriť si obzory a spoznať nových skvelých ľudí.

Dominika Svoradová

Socials & Events


Študentka magisterského stupňa štúdia na odbore Masmediálna komunikácia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Popri štúdiu sa angažuje v tvorení najmä hudobne orientovaných eventov nitrianskej Basement Crew a ich propagácii. V minulosti tvorila obsah na sociálne siete pre rôzne eventové projekty, čomu zostala verná doteraz. V súčasnosti pracuje ako copywriterka a SEO špecialistka pre nitriansku prekladateľskú spoločnosť ASAP-translation.com a je zároveň stážistkou v Európskom Dialógu na pozícii social media & event manager.

Lenka Gallíková

Socials & Events


Lenka je študentkou tretieho ročníka na Univerzite Palackého v Olomouci, kde študuje kombinovaný odbor Medzinárodné vzťahy a bezpečnosť spolu s Európskymi štúdiami a diplomaciou. Počas svojho štúdia bola stážistkou v Demagog.Sk či Mladiinfo Slovensko. Rovnako absolvovala stáž na pozícii analytičky na energetickú bezpečnosť v Bezpečnostnom centre Evropské Hodnoty v Prahe v rámci programu Kremlin Watch. V súčasnosti stážuje v Európskom dialógu na pozícii Social Media and Event Junior Manager.

Lesana Jakušová

Socials & Events


Študentka žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá v Európskom dialógu pôsobí v stážistickom programe ako social media manager.

Považuje sa za komunikatívnu spoločenskú osobu, ale rozhodne by jej ale niekedy neprekážal, a ba naopak prospel, tkzv. „socializačný detox“.

Jej silnou stránkou je, že si nadovšetko ctí morálne a etické zásady a snaží sa žiť takým životom, aby na ňu jej okolie mohlo byť hrdé.