O nás

Európsky dialóg je slovenský think-tank so sídlom v Trnave, zameraný na zvyšovanie povedomia o európskej problematike v rámci slovenskej verejnosti.

Názov “Európsky dialóg” odkazuje na  základný hodnotový pilier modernej demokracie akou je občianska participácia na lokálnej, národnej, ako aj nadnárodnej úrovni. Považujeme za nevyhnutné viesť dialóg o jednotlivých agendách Európskej únie, zvyšovať participáciu Slovenska na otázkach EU, ale aj naopak podporovať spoluprácu medzi Slovenskom a ostatnými členskými krajinami.

Myšlienka Európskeho Dialógu prišla už v roku 2012, keď bolo po spoluprácii Miroslava Hajnoša, Kataríny Adamcovej a Eleny Kruškovej zvolané ku dňu 10.05.2013 prvé ustanovujúce zhromaždenie občianskeho združenia Európsky dialóg.

Nasledovné roky prešiel Európsky dialóg vývojom zo združenia, ktorého primárnou úlohou bolo informovať mládež o možnostiach, aké im Európa a špecificky Európska únia ponúka. Prvý rok po svojom vzniku vydával Európsky dialóg dokonca online časopis zameraný na mládež v Európskej únii. V súčasnosti sa naša agenda zameriava najmä na tri piliere:

  • Politiky Európskej únie
  • Európska integrácia
  • Slovensko v Európskej únii

Našu prácu sa snažíme robiť efektívne, transparentne, odborne a hlavne pre všetkých ľudí, ktorých zaujíma problematika Európskej únie.

European Youth Press – Network of Young Media Makers, e.V. The European Youth Press (EYP) je zastrešujúcim združením mladých tvorcov médií v Európe. EYP bola založená v roku 2004 ako nezisková organizácia a dnes združuje viac ako 60.000 novinárov a ďalších tvorcov médií, pričom má 27 členských organizácií. EYP podporuje slobodu tlače, úlohu mladých ľudí v médiách, ich vzájomné prepájanie a komunikáciu prostredníctvom mnohých medzinárodných projektov, diskusných fór a vzdelávacích seminárov. Cieľom EYP a všetkých členských organizácií je inšpirovať mladých ľudí k väčšiemu zapojeniu sa do oblasti médií a aktívnej účasti v občianskej spoločnosti tým, že podporia objektívne a nezávislé médiá. Európsky Dialóg sa stal členom EYP v roku 2015 a odvtedy sa aktívne zúčastňuje na aktivitách organizácie ako aj na spoločných projektoch jej členských organizácii.

14332927_10154207800567034_6630292055536036776_n