Monika Kmeťová

Member / Project Assistant

Členka / Projektová asistentka

Biography

As a high school student, Monika Kmeťová co-founded the youth parliament in her hometown Humenné. Later, she chaired and led it for 2 years. Together with friends in the leadership of the parliament she founded a civic association to formalize the functioning and enhance the activities. For several years she was working with the Anton Neuwirth Collegium, an educational institution for high school and university students, where she was in charge of high school projects and activities. She is currently involved in the ED as a Project Assistant, helping with the management and implementation of projects at the international level and in Slovakia.

Monika Kmeťová herself actively participates in international projects as a participant but also a co-organizer. She is finalizing her studies in Political Science in her master’s year and is also studying Complementary Pedagogical Education.


Ako stredoškoláčka Monika Kmeťová spoluzakladala mládežnícky parlament v rodnom Humennom. Neskôr mu predsedala a 2 roky ho viedla, spolu s priateľmi z vedenia parlamentu potom založila občianske združenie s cieľom formalizovať jeho fungovanie a zabezpečiť mu priestor pre lepšie projektové aktivity. Niekoľko rokov spolupracovala s Kolégiom Antona Neuwirtha, vzdelávacou inštitúciou pre študentov stredných a vysokých škôl, kde mala na starosti stredoškolské projekty. V súčasnosti spolupracuje s Európskym dialógom, kde zastáva pozíciu projektovej asistentky a pomáha pri riadení a implementácii projektov na medzinárodnej úrovni ale aj na Slovensku. Sama sa aktívne zúčastňuje medzinárodných projektov, školení a výmen ako účastníčka, ale aj spoluorganizátorka.

Monika Kmeťová je v druhom magisterskom ročníku, kde finalizuje svoje štúdium politológie v programe Európske štúdiá a politiky, zároveň študuje doplňujúce pedagogické vzdelávanie.