Michal Húska

Member / Researcher

Člen / Výskumník

 

Biography / Biografia

Michal Húska is a master’s degree student in European Studies and Politics at the University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava. He completed his professional experience through working in the Office of the National Council of the Slovak Republic, where he worked in the Department of European Affairs. Subsequently, he was involved with the political department of the Representation of the European Commission in Slovakia, and with the think tank GLOBSEC, where he participated in the organization of the conference GLOBSEC Bratislava Forum 2020.

He currently works in the European Dialogue as a media monitoring assistant and has participated in several Erasmus+ projects held abroad on behalf of the organisation.


Michal Húska je študent magisterského stupňa štúdia na odbore Európske štúdia a politiky na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Skúsenosti z odbornej praxe absolvoval prostredníctvom pôsobenia v Kancelárií Národnej Rady Slovenskej Republiky, kde pracoval na odbore pre európske záležitosti. Následne na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku v rámci politického oddelenia a v think tanku GLOBSEC, kde sa podieľal na organizácií konferencie GLOBSEC Bratislava Forum 2020.

V súčasnosti pôsobí v Európskom Dialógu, kde je zodpovedný za monitoring médií. Prostredníctvom organizácie sa zúčastnil viacerých projektov programu Erasmus + v zahraničí.