Michal Húska

Member / Researcher

Člen / Výskumník

Biography / Biografia

Michal Húska is the European Studies and Politics graduate at the University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava. He completed his professional experience through working in the Office of the National Council of the Slovak Republic, where he worked in the Department of European Affairs. He was also involved with the political department of the Representation of the European Commission in Slovakia, and with the think-tank GLOBSEC, where he was involved in organisational team of the conferences GLOBSEC Bratislava Forum 2020 and 2021.

He currently works in the European Dialogue as a member of the research team. On behalf of the organisation he has participated in several Erasmus+ projects held abroad. He is also active in the Council of Slovak Exporters, where is mainly focusing on economic affairs.


Michal Húska je absolvent odboru Európske štúdia a politiky na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Skúsenosti z odbornej praxe absolvoval prostredníctvom pôsobenia v Kancelárií Národnej Rady Slovenskej Republiky, kde pracoval na odbore pre európske záležitosti. Absolvoval tiež stáž na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku v rámci politického oddelenia a taktiež v think tanku GLOBSEC, kde sa podieľal na organizácií konferencií GLOBSEC Bratislava Forum 2020 a 2021.

V Európskom Dialógu je súčasťou výskumného tímu. Prostredníctvom organizácie sa zúčastnil viacerých projektov programu Erasmus + v zahraničí. Pôsobí tiež v Rade slovenských exportérov, kde sa prioritne zameriava na pokrývanie ekonomických záležitostí.