Footer SK

 

 

Európsky Dialóg

Pekárska 40/4, P.O. BOX 65
917 01 Trnava
Slovensko
+421 908 203 410
info@europskydialog.eu
IČO: 42270928

 

Európsky Dialóg sa účastní programov financovania Európskou Úniou a má nasledujúce identifikačné čísla:
PIC: 937013405
OID: E10033715

Je tiež registrovaný ako mládežnícka organizácia Európskou nadáciou pre mládež Rady Európy pod číslom 10931.