It couldn’t have been done without them

Get to know

OUR INTERNS

Patrik Turčan

Graphic designer

… … … … …

Andrej Beňuš

Copywriter

… … … …

Zuzana Kamenská

Copywriter

… … … …

Petra Bošková

Copywriter

… … …

… … …

Simoneta Šimková

Copywriter

Študentka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V Európskom dialógu pôsobila ako stážistka na pozícii copywriterky. Momentálne naďalej zverejňuje svoje články na stránke Európskeho dialógu, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi spoločenskými témami najmä so zameraním na činnosť Európskej únie.

Ivana Baďúrová

Socials & Events

Pochádza z mesta Handlová ale vyrastala a býva v Trnave. Je študentkou Ekonomickej Univerzity na Fakulte Medzinárodných vzťahov v Bratislave. Dlhodobo sa zaujíma o domácu aj zahraničnú politiku a venuje sa štúdiu jazykov. Rada cestuje a spoznáva históriu a kultúru iných krajín. Pre stáž v Európskom Dialógu sa rozhodla, lebo sa jej páči široké spektrum vzdelávacích aktivít, ktoré ponúka pre mladých ľudí. Preto, keď sa naskytla možnosť stáže, nezaváhala ani chvíľu. Stáž v Európskom Dialógu vníma ako príležitosť získať nové poznatky, rozšíriť si obzory a spoznať nových skvelých ľudí.

Dominika Svoradová

Socials & Events

Študentka magisterského stupňa štúdia na odbore Masmediálna komunikácia na Univerzite sv. of Ss. Cyril and Methodius in Trnava. Popri štúdiu sa angažuje v tvorení najmä hudobne orientovaných eventov nitrianskej Basement Crew a ich propagácii. V minulosti tvorila obsah na sociálne siete pre rôzne eventové projekty, čomu zostala verná doteraz. V súčasnosti pracuje ako copywriterka a SEO špecialistka pre nitriansku prekladateľskú spoločnosť ASAP-translation.com a je zároveň stážistkou v Európskom Dialógu na pozícii social media & event manager.

Lenka Gallíková

Socials & Events

Lenka je študentkou tretieho ročníka na Univerzite Palackého v Olomouci, kde študuje kombinovaný odbor Medzinárodné vzťahy a bezpečnosť spolu s Európskymi štúdiami a diplomaciou. Počas svojho štúdia bola stážistkou v Demagog.Sk či Mladiinfo Slovensko. Rovnako absolvovala stáž na pozícii analytičky na energetickú bezpečnosť v Bezpečnostnom centre Evropské Hodnoty v Prahe v rámci programu Kremlin Watch. V súčasnosti stážuje v Európskom dialógu na pozícii Social Media and Event Junior Manager.

Lesana Jakušová

Socials & Events

Študentka žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá v Európskom dialógu pôsobí v stážistickom programe ako social media manager.

Považuje sa za komunikatívnu spoločenskú osobu, ale rozhodne by jej ale niekedy neprekážal, a ba naopak prospel, tkzv. „socializačný detox“.

Jej silnou stránkou je, že si nadovšetko ctí morálne a etické zásady a snaží sa žiť takým životom, aby na ňu jej okolie mohlo byť hrdé.