Vo štvrtok 20. júna 2024 tím Európskeho dialógu hostil vo svojej kancelárii v Trnave na Slovensku záverečné stretnutie projektu EU Justice Insight. Toto stretnutie znamenalo záver nášho projektu, ktorý spojil partnerov z Bulharska – The Future Now Association a Talianska – Scambieuropi, aby spolu zhodnotili a uzavreli výsledky projektu.

V rámci projektu EU Justice Insight sme sa zamerali na európske právo a Súdny dvor Európskej únie (SDEU). Naše úsilie zahŕňalo vytvorenie vzdelávacích materiálov, zorganizovanie školenia v Bologni v Taliansku, uskutočnenie simulácie rokovania Súdneho dvora EÚ v Sofii v Bulharsku a zorganizovanie návštevy Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu.

Významným výstupom projektu je komplexná databáza a vizualizácie rozsudkov SDEÚ. Tento zdroj je mimoriadne cenný pre študentov práva a politológie, akademikov i novinárov. Okrem toho sme vytvorili rôzne mediálne výstupy, ako sú videá, podcasty, multimediálne prezentácie a infografiky, všetko zamerané na zlepšenie porozumenia európskeho práva a fungovania SDEÚ. Všetky tieto zdroje nájdete na našej webovej stránke.

Program záverečného stretnutia zahŕňal diskusie o výstupoch projektu, monitorovanie a hodnotenie jeho ukazovateľov a plánovanie záverečnej správy. Účastníci tiež prehodnotili štatistiky zo sociálnych médií a diskutovali o ďalších stratégiách šírenia, aby sa zistenia projektu dostali k čo najširšiemu publiku. Deň bol zakončený diskusiou o udržateľnosti výsledkov projektu a potenciálnych follow-up aktivitách a projekte.

Sme hrdí na to, že môžeme pridať EU Justice Insight do nášho zoznamu úspešne dokončených medzinárodných projektov Erasmus+. Spolupráca a tvrdá práca našich partnerov boli kľúčové pre dosiahnutie všetkých cieľov projektu. Povzbudzujeme všetkých, aby preskúmali zdroje a poznatky, ktoré sme s vami zdieľali počas našej cesty.

Zostaňte s nami v kontakte na sociálnych sieťach (@eujusticeinsight) pre ďalšie aktualizácie výstupov nášho projektu. Webová stránka EU Justice Insight (www.euji.eu) zostáva cenným zdrojom pre tých, ktorí sa chcú hlbšie ponoriť do systému európskej spravodlivosti a SDEÚ.

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *