V dňoch 24.apríla až 1. mája sme mali tú česť organizovať výnimočné Erasmus+ školenie pre pracovníkov s mládežou. Názov tohto podujatia znel Civic Survival Kit: Through Active Citizenship Towards Better Tomorrow a jeho cieľom bolo posilniť a rozvíjať občiansku participáciu pracovníkov s mládežou a samozrejme mladých ľudí, s ktorými pracujú. Mali sme tú česť hostiť účastníkov z rôznych európskych krajín a to konkrétne z Litvy, Nemecka, Poľska, Česka, Maďarska, Talianska, Bulharska, Rumunska a samozrejme aj Slovenska. Táto rozmanitosť národností a kultúr vytvorila jedinečné prostredie pre výmenu skúseností a nápadov.

Tréningové školenie sa konalo vo forme neformálneho vzdelávania, ktoré sa skladalo z rôznych workshopov, diskusií, študijných návštev a skupinovej práce. Účastníci mali možnosť hlbšie sa oboznámiť s rôznymi aspektmi občianskej participácie, ako napríklad dôležitosťou participácie pre demokraciu, rôznymi formami participácie a ich rozdielmi, významom komunít v našich životoch, možnosťami participácie na národnej aj európskej úrovni a významom aktívneho občianstva pre každodenný život.

Okrem toho sme sa venovali aj mládežníckej advokácii a rozšírili sme naše znalosti v oblasti mediálnej gramotnosti. Spolu sme sa zaoberali aj dôležitými témami identity a radikalizácie, aby sme dokázali lepšie porozumieť týmto súčasným výzvam.

Príjemným spestrením nášho školenia bol príchod hosťky Zuzany Hozlárovej, ktorá s nami zdieľala svoje skúsenosti s aktívnym občianstvom na lokálnej aj európskej úrovni. Okrem toho sme navštívili aj mestskú radnicu v Trnave, kde sme sa dozvedeli o spôsoboch, akými mesto vytvára priestor pre občanov, aby sa mohli zapojiť do verejného života.

Ďalšou zaujímavou študijnou návštevou bola zastávka v komunitnom centre Lifestarter, ktoré stojí za projektom Učiaca sa Trnava. Vďaka tejto iniciatíve sa Trnave podarilo stať sa prvým Učiacim sa mestom na Slovensku v sieti UNESCO.

Vďaka intenzívnym diskusiám, skupinovým aktivitám a obohacujúcim stretnutiam sme dosiahli významné výstupy. Okrem nových priateľstiev a vzťahov sme spoločne vytvorili praktický manuál pre prácu s mládežou v oblasti občianskej participácie. Tento manuál je zborníkom osvedčených postupov, kreatívnych aktivít a nástrojov, ktoré môžu byť použité pri práci s mladými ľuďmi zameranou na podporu ich aktívneho zapojenia do spoločenského diania. Predstavíme Vám ho počas leta, nakoľko náš tím na jeho výslednej podobe stále pracuje.

Naši účastníci preukázali nielen svoju aktívnu účasť, ale aj obrovský prínos pre tento projekt. Ich vášeň, nadšenie a odhodlanie sa preniesli do každej časti školenia. Veríme, že nové získané kompetencie a poznatky im pomôžu v ich práci s mládežou a v ich osobnom živote.
Chceli by sme sa všetkým účastníkom úprimne poďakovať za ich aktívny prístup a cenný prínos. Ich angažovanosť a ochota zdieľať svoje skúsenosti boli neoceniteľné pre úspech tohto projektu.

Veríme, že toto školenie bolo len malou súčasťou dlhodobého procesu, ktorý bude posilňovať občiansku participáciu mladých ľudí nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Sme hrdí na to, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu a sme plní očakávania do budúcnosti, keďže náš manuál pre prácu s mládežou v oblasti občianskej participácie bude čoskoro dostupný a prinesie nové nápady a nástroje pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o túto tému.

Comments are disabled.