Spoločnosť v ktorej súčasný človek žije spája svet zvierat so svetom ľudí stále viac. Je preto dôležité, aby tieto dva svety fungovali na vzájomnom rešpekte a akceptácii. Na tom sa podieľa vo vysokej miere mnoho neziskových organizácií, či združení. Okrem vnútorných zákonov jednotlivých štátov, Európska únia určuje isté pravidlá, platné pre členské štáty. Pretože tá, okrem iného,  zabezpečuje dodržiavanie všeobecných práv zvierat a tým pozitívne vplýva na naše vzájomné spolužitie.

Začiatok prijímania opatrení

Od roku 1974 sa európske štáty podieľajú na kontrole práv zvierat. Tieto opatrenia sa v začiatkoch týkali hlavne práv hospodárskych zvierat a zvierat určených na konzum. Neskôr sa pravidlá rozšírili na zníženie používania antibiotík, zníženie prenosu chorôb zo zvierat na ľudí a celkové zabezpečenie zdravšieho a kvalitnejšieho života týmto zvieratám [1]. Od tej doby sa takmer po päťdesiatich rokoch sa mnoho zmenilo. Okrem neustálej novelizácie práv hospodárskych zvierat sa Európska únia zameriava aj na domáce zvieratá, zvieratá využívané v módnom, kozmetickom a farmaceutickom priemysle, či zvieratá v zoologických záhradách.

Kozmetické výrobky

V Európskej únii nastal od roku 2004 zákaz testovania kozmetických výrobkov ako hotových produktov. Následne sa tento zákaz rozšíril aj na jednotlivé zložky kozmetických produktov. Koncom roku 2009 Európsky parlament a Rada (ES) vydali vestník, ktorý testovanie zložiek kozmetických výrobkov s istými výnimkami úplne zakazuje [2].

O štyri roky neskôr sa v rámci EÚ prestali úplne predávať aj výrobky testované za závažné účinky na ľudské zdravie. A aj keď nastalo sprísnenie opatrení v rámci EÚ, v roku 2018 poslanci Európskeho parlamentu predložili uznesenie aj o globálnom zákaze testovanie kozmetiky na zvieratách práve od roku 2023, keďže 80 % krajín sveta testovanie kozmetiky stále povoľuje. Dokonca v Číne je testovanie povinné, aj keď pozitívne zmeny nastávajú aj v tomto štáte. Celkovo, v rámci tohto uznesenia počet krajín mimo EÚ, v ktorých je testovanie na zvieratách zakázané, narastá [3].

Avšak aj v EÚ nie sú tieto pravidlá stopercentné. Problematické je napríklad dodržiavať toto pravidlo v súlade s európskymi nariadeniami ohľadom chemických látok. Nariadenie REACH, ktoré zabezpečuje ochranu zdravia a životného prostredia sa aj napriek snahe využívania alternatívnych metód testovania, v krajných prípadoch prikloní ku testovaniu na zvieratách [4].

Biznis s domácimi zvieratami

Striktnejšie pravidlá sa formujú aj v oblasti kúpy domácich miláčikov. Vo februári 2019 prijal Európsky parlament uznesenie proti čiernemu obchodovaniu so zvieratami. Okrem diskomfortu, ktorý sa malým šteňatám, príliš skoro oddeleným od matky odopiera, je v danej oblasti rad ďalších problémov. Takýto neregistrovaný „obchod“ nepodlieha dôkladnej kontrole, čo spôsobuje napríklad prenos rôznych chorôb pri nedodržaní očkovacej povinnosti. Keďže je pre kupujúceho finančne výhodnejšie kúpiť takéto zviera, mnoho registrovaných chovateľov je znevýhodnených. Povinná registrácia zvierat v EÚ funguje od roku 2016, no rovnako dôležitá je v súčasnosti aj kontrola a prísnejšie sankcie voči nedodržiavaniu tohto nariadenia [5].

Európa bez kožušín

Najaktuálnejšia téma v oblasti práv zvierat v Európe je boj proti kožušinám. Európska iniciatíva občanov v minulom roku začala kampaň „Európa bez kožušín“. Do tejto kampane sa zapojilo viac než 1.7 milióna občanov z 21 členských štátov EÚ. Okrem zákazu kožušinových fariem sa zákaz týka aj predaja týchto produktov na európskom trhu. Vďaka vysokému počtu podporných podpisov bol ich zber už ukončený. Následne by mal byť návrh spracovaný do konca tohto roku [6].

[7]

Aj keď sa veci posúvajú pozitívnym smerom, je na každom z nás, aby sa o danú problematiku aspoň trochu zaujímal a prispel aj svojimi zdrojmi na zmenu v danej oblasti. Či už je to dobrovoľníctvo časom, finančná podpora alebo jednoduchý podpis petície. Mnoho z tém, ktoré sa venujú právam zvierat je na stránke organizácie Eurogroup for Animals [8]. Je možné tam nájsť veľa kampaní, právnych ustanovení, udalostí, či podcastov v anglickom jazyku. Nápady v oblasti práv zvierat sa dajú podporiť rovnako aj na stránke Európskej iniciatívy občanov [9]. A ak si človek nevyberie ani jednu z možností, vždy sa dá vytvoriť vlastná iniciatíva s vlastnou problematikou, ktorá je pre jednotlivca zaujímavá.

Comments are disabled.