Projekt EURvoice sa dostal do svojho úspešného konca a celé partnerské konzorcium sa veľmi teší z výstupov, ktoré sme spoločne vytvorili!

Tím Európskeho Dialógu sa zúčastnil dňa 22. a 23. septembra 2022 záverečného stretnutia partnerov a následne finálnej konferencie EURvoice, na ktorú prijali pozvanie viacerí pracovníci s mládežou a mladí ľudia žijúci v Maďarsku.

Vo štvrtok sme s partnermi prediskutovali priebeh projektu, preverili a doladili posledné detaily pred dokončením posledného výstupu a dohodli sme sa o pláne šírenia výsledkov projektu. Tiež sme spoločne zanaylzovali silné i slabé stránky a rozprávali sme sa o udržateľnosti projektu a ďalších follow up aktivitách.

Účelom piatkovej konferencie bolo odprezentovať výsledky projektu (EURvoice online platformu, virtuálne učebne a učebné osnovy, videá a interaktívny manuál). Hovorili sme aj o možnostiach, ktoré Európska únia ponúka mladým ľuďom, a v rámci záverečného panelu sme diskutovali o dôležitosti hlasu mladých ľudí ako aj o tom, ako ho posilniť a nasmerovať správnym smerom s cieľom dosiahnuť zmenu. Diskusného panelu za zúčastnili viacerí medzinárodní experti z oblasti particpácie a práce s mládežou.

Comments are disabled.