Dňa 28.4.2022 organizoval Európsky Dialóg v spolupráci s Katedrou politických vied Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave Medzinárodnú konferenciu, ktorá bola jednou zo záverečných aktivít nášho Erasmus+ projektu strategického partnerstva DiGi YOUTH, zameriavajúceho sa na digitálnu prácu s mládežou.

Na konferencii sa zúčastnili viacerí zástupcovia formálneho a neformálneho vzdelávania, predstavitelia verejných inštitúcií a tiež mladí ľudia – študenti. Organizátori im v rámci bohatého programu predstavili výsledky nášho dvojročného úsilia DiGi YOUTH partnerstva v podobe viacerých vzdelávacích nástrojov pre efektívnejšiu digitálnu prácu s mládežou. Keď sme projekt v roku 2019 podávali, nikto nemohol tušiť ako veľmi dôležitou témou sa digitalizácia práce s mládežou stane. Nejde síce o novú tému, ale Covid pandémia priniesla v tejto oblasti nové výzvy, no na druhej strane aj pozitívne impulzy k rozvoju.

Účastníkom boli postupne predstavené všetky výstupy projektu – DiGi YOUTH online HUB obsahujúci okrem iného napríklad aj interaktívnu mapu s príkladmi dobrej praxe v oblasti digitalizácie práce s mládežou. Detailne preskúmali oba manuály pre digitálnu prácu s mládežou, ktoré sú vhodnými príručkami pre každého pracovníka s mládežou operujúceho v digitálnom prostredí. V neposlednom rade bola účastníkom predstavená simulačná hra, na ktorú sme obzvlášť hrdí. Umožňuje hráčom riešiť rôzne scenáre a pripraviť sa tak dopredu na všetky nástrahy digitálnej práce s mládežou.

Následne účastníkov čakal zaujímavý program v podobe dvoch diskusných panelov a interaktívneho workshopu. Mali možnosť vypočuť si mnohé odborníčky a odborníka z oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania, ktorí sa podelili o podnetné názory, osobné skúsenosti a cenné rady z rámci témy digitalizácie a integrácie v práci s mládežou. Prvý panel bol venovaný panelovej diskusii na tému: „Úloha pracovníkov s mládežou a pedagógov pri riešení medzikultúrnych a integračných problémov. Diskutujúcimi boli Katarína Minarovičová (Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave), Zuzana Draková (Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave) a Zuzana Hallová (NGO Mareena).

Druhý diskusný panel sa zameral na tému: „Ako digitálna práca s mládežou pozitívne a negatívne vplýva na osobný a profesionálny život mladých ľudí“. Pozvanie prijali  Janette Šimková (life koučka), Tina Nekudová (lektorka/mentorka) a Adam Laták (Národná agentúra pre Erasmus+ Iuventa).

Ak ste ešte nevyskúšali náš HUB, tak sa registrujte ešte dnes na www.digi-youth.com a zlepšite svoje online aktivity pre mládež pomocou našich nástrojov!

Comments are disabled.