A je to tu, partnerstvo gaMEfy spustilo hru, vďaka ktorej sa učenie stáva doslova hrou!

GaMefy je simulačná interaktívna hra, ktorá je určená pre mládež, pracovníkov s mládežou a pedagógov.

Hra GaMEfy pozostáva zo šiestich kapitol, respektíve levelov: 1) Digitálna mediálna gramotnosť, 2) Digitálne médiá, 3) Spoločenská zodpovednosť digitálnych médií, 4) Verejné služby a komerčné médiá v digitálnej ére, 5) Overovanie informácií a kritické myslenie a 6) E-bezpečnosť.

Hra je založená na plnení šiestich levelov, ktorých poradie si môžete zvoliť sami. Vašou úlohou bude dostať sa až do „hradu“, v ktorom sa nachádzajú tie najťažšie otázky zo všetkých levelov. V hre nájdete viacero typov otázok a spôsob ako ich odpovedať nájdete vo vysvetľujúcich videách na webe.

Aké výhody Vám hra prináša?

– nadobudnete nové vedomosti a kompetencie v oblasti mediálnej a digitálnej gramotnosti
– budete vedieť akým spôsobom identifikovať dôveryhodné média
– získate užitočné rady o spôsoboch, ktoré sú potrebné pri rozpoznávaní scamov, hoaxov, mediálnych výstupov s nízkou informačnou hodnotou, mediálnych výstupov, ktoré sa snažia vyvolať emócie publika

Hru si môžete bezplatne zahrať na webovej stránke TU ako registrovaný užívateľ alebo ako hosť. Veľmi nás poteší, ak nám zanecháte spätnú väzbu.

Hra je jedným z výstupov z nášho medzinárodného projektu GaMEfy podporeného v rámci Erasmus+ programu.

Comments are disabled.