Už si sa niekedy pohrával s myšlienkou pomoci za hranicami svojej krajiny? Nie sú ti ľahostajné rozvojové krajiny a regióny, kde je „každá ruka dobrá“? Máš rád ľudí a spoločnosť a rád spoznávaš nové kultúry? Baví ťa cestovať mimo vychytaných turistických destinácii? Nechcel by si byť dobrovoľníkom? Dobrovoľníkom v Európskom zbore solidarity?

Príklad dobrej praxe – Maud Bailly a dobrovoľníctvo v oblasti budovania mieru

Francúzska Maud Bailly sa ako dobrovoľníčka EÚ ocitla na rok v Kolumbii, kde participovala na projektoch, ktoré pomáhajú pri budovaní mieru a posilňovaní ochrany ľudských práv. Podľa jej slov sa tak obohatila nielen v osobnom raste, ale aj profesijnom živote.[1] Citlivé a veľmi dôležité otázky mieru a ľudských práv, priniesli Maud skúsenosti z radov samotných obhajkýň ľudských práv a zároveň, tak mohla osobne venovať svoj čas, úsilie a energiu do tejto špecifickej a dôležitej formy pomoci.

Dobrovoľníctvo na úrovni EÚ

Dobrovoľníctvo na vyššej úrovni je funkčné vtedy, pokiaľ je dobre organizované. Európska únia sa snaží aktívne zapájať do rôznych humanitárnych foriem pomoci, nielen prostredníctvom svojich inštitúcii, ale taktiež intenzívnou spoluprácou s mládežou. Výsledkom je iniciatíva s názvom Európsky zbor solidarity, riadená Európskou komisiou. Finančnou podporou umožňuje mladým ľuďom, vo veku 18-30 rokov účasť na projektoch, ktoré sú zamerané na pomoc komunitám v domovskej krajine, v EÚ, ale častokrát aj mimo hraníc integračného zoskupenia.

V akej oblasti môžete vykonávať dobrovoľníctvo?

Oblasti, v ktorých sa zvykne pomáhať sú najmä vzdelávanie, jazyková a odborná príprava, taktiež je dôležitá oblasť zamerania na občiansku angažovanosť, ochranu prírody a životného prostredia[2], ako aj problematika migrácie, zdravia, digitálnych technológii, kultúry, športu a mnohé ďalšie.[3] Pomoc je tiež dôležitá v oblastiach postihnutých prírodnými katastrofami, pomoc v komunitách s konkrétnymi sociálnymi problémami, či v centrách pre žiadateľov o azyl.[4]

Projekty v oblasti dobrovoľníctva Európskeho zboru solidarity

Ak už máš 18 rokov, tak Európska únia ti ponúka jedinečnú príležitosť stráviť 2 týždne, mesiace či dokonca rok v tvojej vysnívanej krajine, pritom pomáhať miestnej komunite, mať zabezpečenú dopravu, ubytovanie, stravu a vreckové prostredníctvom grantu[5] a  nadobudnúť skúsenosti nielen v sociálnej, ale aj odbornej oblasti. V niektorých prípadoch sú poskytované aj podporné služby ako napríklad jazykové kurzy, tréningy v oblasti inklúzie a odborné kurzy.[6]  Samotný postup je pritom jednoduchý. Máš niekoľko možností:

  1. Zaregistruj sa priamo do databázy mladých dobrovoľníkov. Z tejto databázy si môžu jednotlivé organizácie vyberať vhodných kandidátov na konkrétne projekty.

P.S.: Registrovať sa dá už od 17 rokov a o po dovŕšení 18 môžeš začať dobrovoľníctvo.

Viac tu: https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/about_sk

  1. Priamo kontaktovať podpornú (vysielajúcu) organizáciu, ktorá pomôže pri príprave a vybavovaní (poistenie, dohody a komunikácia s prijímajúcou organizáciou).

Na Slovensku máme (vrátane Európskeho dialógu) aj tieto podporné organizácie: https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_sk?country=SK&topic=&scope%5Bql%5D=&town=&name=&combine=&inclusion_topic=&op=Apply+Filter

  1. Navyše, ak si kreatívny a máš originálnu myšlienku a chceš ju pretaviť do reality, môžeš sa obrátiť na potenciálnu prijímajúcu/vysielajúcu organizáciu, a tak zrealizovať projekt podľa vlastných predstáv.

Na ako dlho môžem vycestovať ?

Dobrovoľníctvo môže mať individuálnu alebo tímovú podobu. Pri tímovej, sa jedná o kratšie obdobie, už od 2 týždňov do 2 mesiacov. Pri individuálnej, najčastejšie od 2 do 12 mesiacov.

Projekty v oblasti solidarity Európskeho zboru solidarity

Ak nemáš zámer cestovať a chceš pomôcť priamo v mieste, kde žiješ, prostredníctvom Európskeho zboru solidarity môžeš prispieť k pozitívnej zmene tvojej komunity. Možno dlhodobo vnímaš nedostatky vo svojom regióne v oblasti separovania odpadu či povedomí o klimatických hrozbách a zvažuješ osvetu v tejto oblasti. Tu je aj niekoľko príkladov z Európy : vytvorenie skejtparku v Belgicku, nábor dobrovoľníkov do zvieracieho útulku v Litve, činoherné workshopy pre žiadateľov o azyl v Írsku či dokonca opravárenská kaviareň v Estónsku. [7]

Ako na to ?

Základom je registrácia rovnako ako pri dobrovoľníctve.

  • vek 18-30 rokov
  • minimálne 5 členov
  • príspevok v hodnote 500€/mesačne na realizáciu projektu, teda až 6000€/rok [8]

Stačí osloviť akúkoľvek podpornú organizáciu pre mládežnícke projekty a určite ti radi poradia a pomôžu ako zrealizovať projekt, ktorý je pilierom tejto formy pomoci.

Veľkým pomocníkom môže byť kouč. Kouč je v tomto vzťahu nestranná osoba z oblasti manažmentu, ktorý sa priamo nepodieľa na realizácii projektov, ale svojimi skúsenosťami pomáha mladým dobrovoľníkom pri dôležitých úkonoch.[9] V prípade potreby sú hradené aj náklady na zapojenie mentora do projektu.

Nezabudni, že dobrovoľníctvo nie je vždy aktívna participácia v nejakej organizácii. Dobrovoľníctvo je predovšetkým nezištná pomoc. Dobrovoľne môžeš podať pomocnú ruku, dobrovoľne môžeš pomôcť mladším žiakom s matematikou, dobrovoľne môžeš starším ľuďom preložiť texty z cudzích jazykov, dobrovoľne môžeš darovať krv. Keď sme pri tejto vzácnej tekutine, Národná transfúzna služba SR tieto mesiace apeluje na jej nedostatok.[10]

Ak chceš byť dobrovoľníkom na medzinárodnej úrovni a byť súčasťou Európskeho zboru solidarity, môžeš kontaktovať Európsky Dialóg (info@europskydialog.eu) a tvoj dobrý úmysel sa môže zrealizovať.

Comments are disabled.