Nárast extrémizmu je jav, ktorý v posledných rokoch môžeme pozorovať takmer vo všetkých krajinách Európy. Extrémizmus predstavuje hrozbu pre moderné vyspelé demokratické krajiny a čo je ešte horšie, využíva na to demokratické prostriedky, proti ktorým sám bojuje. My v Európskom Dialógu sme sa preto rozhodli vyvinúť aktivitu, ktorou by sme pomoholi zvyšovať povedomie o dôvodoch vzniku a nárastu extrémizmu ale zároveň aj jeho prevenciu v oblastiach, kde ešte jeho prejavy nie sú markantné.

Radikalizácia a extrémizmus sú výrazný problém, ktorý je často témou číslo jedna vo verejných diskusiách, nie len politikov, ale aj obyčajných ľudí. Rodiny sú rozdelené na za a proti, špeciálne v sociálne slabších oblastiach, kde nie je dostatok práce a možností. Ľudia hľadajú riešenia a zástupcovia krajnej pravice ich väčšinou ponúkajú vo veľmi jednoduchej, ľahko pochopiteľnej podobe, navyše nahlas a zreteľne. Frustrovaní ľudia tak s nimi poľahky vedia sympatizovať.

Pojmy ako tolerancia a empatia sa vytrácajú z verejného diania, politické strany sú rozdelené a bojujú proti sebe, namiesto toho aby sa združovali a spoločne napredovali. Máme za to, že politický populizmus je jeden z nástrojov, ktorý extrémizmus využíva a veľmi mu pomáhajú. V tomto projekte sa preto politickej sfére budeme osobitne venovať, naučíme sa ako identifikovať politickú propagandu, populizmus, jednotlivé režimy ale aj do hĺbky preveríme demokraciu a jej plusy aj mínusy.

Projekt Say No to Extremism pozostáva z jednej 8-dňovej mládežníckej výmeny (vrátane cesty), ktorá sa uskutoční v Bratislave na Slovensku a zúčastnia sa jej účastníci z krajín našich partnerských organizácií, a to: Portugalsko, Taliansko, Nemecko a Bulharsko v počte 6 osôb za každú krajinu aj s tím-lídrom. Súčasťou bude aj slovenský tím pozostávajúci taktiež zo 6 členov.

Cieľom tohto projektu je spoločne s mladými ľuďmi z rôznych krajín Európy prísť na dôvody vzniku a nárastu extrémizmu – veľmi presne ich identifikovať a porozumieť ich vzniku. To bude kľúčová vec, následne už aj vďaka tomu budeme môcť pracovať na prostriedkoch a aktivitách ako sa extrémizmu účinne postaviť do cesty a zastaviť ho, či mu predchádzať.

V projekte sa výraznou formou odrazíme aj od našich historických skúseností. Každá z partnerských krajín má v svojej histórií skúsenosť s totalitným či autoritárskym režimom, ktoré sú známe svojou extrémnou formou a dnes slúžia ako odrazový mostík pre aktuálne extremistické politické strany či združenia. Spoločne analyzujeme svoju minulosť, nájdeme spoločné znaky a prostredníctvom vhodných aktivít sa pokúsime nájsť v nich poučenie pre náš súčasný stav.Hľadáme preto 6 účastníkov zo Slovenska, Portugalska, Talianska, Nemecka a Bulharska vo veku od 17 do 30 rokov, ktorí sa zaujímajú o tému extrémizmu, majú skúsenosti z oblastí, ktorých sa dotýka a hlavne motiváciu lepšie jej porozumieť a následne pretaviť svoje nové poznatky a skúsenosti či už do svojej profesionálnej oblasti alebo každodenného života. Líder skupiny môže byť aj starší ako 30 rokov a mal by mať úroveň angličtiny na komunikatívnej úrovni, keďže projekt bude prebiehať po anglicky. Ostatní účastníci by mali ovládať anglický jazyk aspoň na úrovni B1.Kedy a kde sa projekt uskutoční?

Projekt sa uskutoční v dňoch 12. – 19.9.2021 v Bratislave. Ubytovanie bude zabezpečené v novozrekonštruovanom hosteli v centre mesta a aktivity projektu budú prebiehať v neďalekých partnerských priestoroch.

Celkové trvanie mládežníckej výmeny je 6 pracovných dní plus dva cestovné dni. Všetci účastníci sú individuálne zodpovední sa spôsob svojej dopravy do a z Bratislavy. Pre každého účastníka je vyčlenený rozpočet na cestu do 275 EUR (cestovné náklady mu budú do tejto výšky plne preplatené).

Dokedy a ako sa treba prihlásiť?

Deadline na prihlásenie je do polnoci 20.8.2021 a prihlásite sa jednoducho vyplnením TOHTO dotazníka.

Pre podrobnejšie info si prečítajte Infopack projektu a pre viac informácií sa môžete obrátiť na nás na adrese info@europskydialog.eu.

Comments are disabled.