Zúčastni sa aj ty zaujímavej diskusie zo série EU Stakeholder brunch, organizovanej Zastúpením Európskej komisie na Slovensku k téme „Európska iniciatíva občanov, skúsenosti zo Slovenska“

Lisabonskou zmluvou kreovaná európska iniciatíva občanov predstavuje výzvu pre Európsku komisiu, aby predložila určitý návrh právneho predpisu v takej oblasti, ktorá spadá pod legislatívnu právomoc EÚ. Je však nutné, aby danú iniciatívu podporilo svojím podpisom aspoň jeden milión občanov EÚ, pochádzajúcich aspoň zo siedmych členských krajín Európskej Únie. Taktiež je potrebné zozbierať v každom štáte určitý presný minimálny počet podpisov, pričom všetky pravidlá a postupy je možné nájsť v nariadení Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie zo 16. februára 2011.

Úvodné slovo do diskusie bude patriť Dušanovi Chrenekovi, vedúcemu Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike.  Pozvanie prijalo veľa zaujímavých hostí, ktorí radi zodpovedajú všetky vaše otázky, medzi ktorými budú: Charlotte Rive (Európska komisia) Ľudmila Kuchárová (Ministerstvo vnútra SR) Jaroslav Petržel (Ministerstvo financií SR), Marek Michalčík (koordinátor iniciatívy Jeden z nás- One of us, Fórum života) a Miroslav Hajnoš (dobrovoľník iniciatívy Fraternité, KOZ SR).

Diskusiu bude moderovať Zuzana Gabrižová (EurActiv.sk)

Tešíme sa na Vašu účasť spojenú s aktívnou diskusiou, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 23.4.2015 v čase od 10:00 do 12:00 (registrácia prihlásených od 9:30) v priestoroch Európskeho informačného centra, Palisády 29, Bratislava.

Pre účasť je však nutné prihlásenie účasti mailom na adresu: events@euractiv.sk

Comments are disabled.