Predkladaná analýza zisťuje a popisuje akým spôsobom slovenské kandidujúce politické strany v parlamentných voľbách z roku 2012 zahrnuli rodovú politiku do svojej predvolebnej kampane a predovšetkým do svojho predvolebného programu. Postoj politických strán k rodovej politike, celková  predvolebná stranícka stratégia a následná komunikácia s médiami vo výraznej miere formuje rodové prostredie v krajine.

O poslanecké mandáty kandidovalo v posledných parlamentných voľbách súhrnne 26 politických strán avšak nie všetky tieto subjekty jasne sformulovali do písomnej podoby svoje predvolebné stratégie a programy. Neurobili tak tri politické strany, a konštatovať sa v súčasnosti dá, že program jasne sformulovaný nemala aj strana úspešná, a to  – Obyčajný ľudia a nezávislé osobnosti. Nedá sa teda jasne identifikovať rodová analýza pri všetkých politických subjektoch, analýza sa prioritne zaoberá o úspešné politické strany, ktorými sú SMER – SD, KDH, OĽaNO, Most – Híd, SDKÚ a SaS, pričom jej prvá časť na prvé dve strany.

 

Dnes, keď už sú výsledky parlamentných volieb známe vieme, že víťazom volieb sa stal politický subjekt Smer – SD so získanou podporou 44, 41 % hlasov a následnými 83 poslaneckými miestami. Programové zameranie tohto politického subjektu na volebné obdobie rokov 2012 až 2016 malo vytýčených viacero prioritných cieľov. Už v úvode volebného programu strana poukázala na potrebu zabezpečiť občanom STABILITU a jednotu ekonomického, sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja Slovenskej republiky. Strana popísala aj dôležitosť  nevytvárania nerovnosti. Nerovnosti z rodového hľadiska avšak popísané v úvode volebného programu neboli. ,,Ľudia si zaslúžia istoty“ ďalej taktiež ,, Voľme istoty“ to sú slogany, ktoré sú slovenskej spoločnosti po roku 2012 známe.

Čo sa týka rodového hľadiska, strana popisovala svoje ciele aj v tejto oblasti. Smer – SD definoval potrebu rovnosti v občianskej spoločnosti a tým následnú garanciu fungovania právneho štátu. Strana dáva dôraz v časti zameranej na rodinu potrebe prirodzenej reprodukčnej rovnováhy populácie, zvýšenie pôrodnosti a taktiež aj obnovenie ekonomickej a sociálnej funkcie rodiny so snahou spracovania Koncepcie rodinnej politiky na Slovensku do roku 2020. Program síce popisuje pasáž o rodinnej politike, má aj vytýčené ciele, avšak v príliš všeobecnom význame. Nepoukazuje na konkrétne východiská a to, akým spôsobom sa daná Koncepcia dotkne oboch rodov – mužov a žien na Slovensku a ako bude zavedená do reálneho života občanov.

Stranícky predvolebný program taktiež popisuje potrebu realizovať podporu zamestnanosti v štáte a riešiť problém nezamestnanosti, podporiť znevýhodnené pracovné skupiny, rekvalifikovať pracovníkov. Program však znova príliš všeobecne popisuje túto problematiku. V predvolebných online chatoch predseda strany Smer – SD Robert Fico zdôrazňoval síce ,,kde“ v akých oblastiach a mestách Slovenska je potreba riešiť nezamestnanosť. Otázne ale zostáva KTO je znevýhodnenou pracovnou skupinou? Avšak na to už program odpoveď nedáva.

Súčasťou predvolebného programu strany Smer – SD boli početné predvolebné stretnutia s občanmi, ktoré boli spojené s oslavou Medzinárodného dňa žien, ktorú strana s ženským pohlavím oslavuje každoročne. Na týchto podujatiach politici ( predovšetkým muži – predseda strany Fico, Kaliňák, Maďarič, Čaplovič, Kažimír ) popisovali dôležitosť postavenia žien v spoločnosti a vyjadrenie dôležitosti žien pre slovenskú spoločnosť. Avšak v predvolebnom programe sa potreba žien v slovenskej spoločnosti ako taká nespomína. V strane je evidentne dobre zostavený politický marketing a predvolebná stratégia strany, ktorá sa snaží ženy ako potencionálne voličky osloviť ,, na živo“ formou bohatého sprievodného kultúrneho programu osláv MDŽ ale cez predvolebný program rodové hľadisko a postavenie žien v tak výraznej miere nevyzdvihuje.

 

Druhé miesto úspešnosti v parlamentných voľbách roku 2012 obsadila pravicová strana KDH – Kresťanskodemokratické hnutie s podporou 8, 82 % voličských hlasov. Tradičná, konzervatívna kresťanská strana nazvala svoj volebný program Cesta pre Slovensko. Za prioritný cieľ udáva vytvoriť pracovné príležitosti pre občanov, nakoľko strana uvádza, že ak ľudia budú mať prácu tak budú prosperovať slovenské rodiny a následne aj Slovensko.

Už v úvode volebného programu sa často spomína slovo RODINA, prípadne ,,zdravá“ rodina a taktiež další stranícky kľúčový výraz – slušní ľudia. Na základe ideologického zamerania strany, je jasné ako strana chápe rodinu z rodového hľadiska.  Avšak čo strana chápe pod zdravou rodinou či ľudskou slušnosťou, to sa v programe bližšie nespomína. Môžno len na základe ideológie strany chápať zdravú rodinu ako rodovo zloženú z muža, ženy a detí, ale hodnotiť koho strana chápe z ľudského, respektíve z bytostného hľadiska za slušného sa odhadovať nedá.

Za druhý pilier si strana vo volebnom programe určila presadzovanie zodpovednej a spravodlivej sociálnej politiky, podporu zamestnanosti a rodiny. V tejto časti program hovorí o eliminovaní diskriminačného charakteru dôchodkovej reformy pre ženy, ktoré sa starali o nezaopatrené deti, napríklad pri výpočte osobného mzdového bodu. Tento bod programu sa dá chápať z rodového hľadiska za potešujúci, nakoľko strana KDH si uvedomuje rodovo nerovné postavenie žien v oblasti dôchodkovej politiky.

Strana v časti venovanej rodinnej politike navrhuje množstvo daňových bonusov a zvýhodnení pre mladé rodiny, rodiny s deťmi a taktiež aj navrhuje zmeny v službách poskytovaných pre rodiny.

Dá sa konštatovať, že v postojoch strany je zahrnutá silná podpora rodinnej politiky, na druhej strane z postojov strany vidno silný dôraz na presadzovanie tradičného charakteru rodu, kedy strana má jasne určené aké rodové úlohy má muž a žena v rodinnom živote spĺňať.

 

Z analýzy vyplýva, že rodovou politikou sa výraznejšie v osobitnej časti volebného programu nezaoberá politická strana Smer – SD a ani strana KDH. Rodové hľadisko, postavenie mužov a žien sa konkrétnejšie popisuje len v pár odsekoch oboch volebných programov.

 

Photo: www.data.info.sk

Comments are disabled.