Keď sa povie štúdium na zahraničnej univerzite, každý z nás si zväčša automaticky predstaví veľmi vysoké školné poplatky, ktoré predstavujú pre bežnú slovenskú rodinu neprekonateľnú bariéru. Reč je najmä o amerických a anglických školách, avšak porovnateľnú kvalitu štúdia môžeme nájsť aj v iných krajinách, a to so zanedbateľnými poplatkami či dokonca celkom zadarmo. V nasledujúcom texte vám bližšie priblížime lacnejšie alternatívy prestížnych vysokých škôl, ktoré umožňujú komplexné štúdium rôznych programov v anglickom jazyku.

Nemecko

Jedným z najväčších lákadiel je vzhľadom na úplne bezplatné štúdium, ktoré vláda priznáva domácim i zahraničným študentom práve Nemecko.  Krajina sa vďaka svojim univerzitám svetových kvalít, medzinárodne uznávaným diplomom a cenovo dostupným životným nákladom dosahujúcich európsky priemer, stáva čoraz viac vyhľadávanejším a atraktívnejším miestom pre štúdium. Nemecko ponúka až okolo 900 bakalárskych a absolventských stupňov rôznych vedných odborov v anglickom vyučovacom jazyku, čím sa snaží zlepšovať úroveň  angličtiny domácich študentov, ale taktiež chce prilákať množstvo cudzincov, ktorí by zvýšili odbornú kvalifikáciu nemeckého pracovného trhu.

Fínsko

Rovnako bezplatne umožňuje zahraničným študentom študovať v anglickom jazyku i krajina tisícich jazier a ostrovov – Fínsko. Okrem špičkových univerzít sa môže tento štát pýšiť až 30 národnými parkami a viac ako 1000 chránenými oblasťami. Náklady na život sa však nachádzajú na podstatne vyššej úrovni ako napr. v Nemecku. Vzhľadom na bezplatné štúdium školy neposkytujú štipendiá a preto si životné náklady musia študenti hradiť sami. Avšak v súvislosti s pokrytím výdavkov je možné obrátiť sa na viacero domácich organizácií a inštitúcií.

Francúzsko

Aj napriek tomu, že väčšina programov striktne vyžaduje doklad o vysokej úrovni znalosti francúzštiny, poskytuje Francúzsko viac ako 76 bakalárskych programov v angličtine, z ktorých je veľká časť ponúkaná drahými súkromnými vysokými školami, pričom v ponuke je v tomto jazyku aj množstvo absolventských programov. Verejné univerzity zväčša vyžadujú len nízke školné, ktoré sa pohybuje okolo 166 EUR. Iné, prestížnejšie univerzity prijali pre európskych občanov model určujúci výšku školného na základe príjmu rodičov, ktorý napr. umožňuje deťom zo slabých sociálnych pomerov študovať úplne zadarmo. Náklady na život sa pohybujú v dostupnom európskom priemere a výhodou je veľmi lacné stravovanie v tzv. študentských menzách.

Švédsko

Veľmi kvalitným a pre európskych občanov bezplatným štúdiom v angličtine láka cudzincov aj ďalšia škandinávska krajina s prekrásnou prírodou, ktorou je Švédsko. Univerzity fungujú najmä na praktickej báze, ktorá zahŕňa množstvo kreatívnych skupinových seminárov a veľa možností stáží v rôznych švédskych podnikoch. Vzhľadom na vysokú životnú úroveň je tu potrebné opäť ako v prípade Fínska rátať s vyššími životnými nákladmi.

Nórsko

Nórsky vysokoškolský systém je vďaka malým triedam, a teda bližším vzťahom študentov s učiteľmi značne podobný americkému. Rozdielom je bezplatné školstvo, ktoré je však do veľkej miery vyvážené veľmi vysokými výdavkami na život, vyplývajúcimi z jednej z najvyšších životných úrovní krajiny na svete. Vysoké školy ponúkajú programy čisto pre zahraničných študentov, no v angličtine je vyučovaných aj viac ako 170 rôznych tzv. master programov. V tomto jazyku je taktiež dostupných i niekoľko bakalárskych programov.  „Krajina fjordov“ okrem kvalitného štúdia ponúka aj prekrásnu severskú prírodu.

Slovinsko

Bezplatným štúdiom zahŕňajúcim iba určitý registračný poplatok láka aj Slovinsko, ktorého vysokoškolský systém je podľa prieskumov hodnotený ako 12. najlepší na svete a 4. najlepší v EÚ. Slovinsko, ktoré leží na križovatke hlavných európskych kultúrnych a obchodných ciest, ponúka zahraničným študentom okolo 150 programov v anglickom jazyku a životné náklady porovnateľné s tými na Slovensku.

Brazília

Milovníkom exotiky by sa mohlo zapáčiť rovnako bezplatné štúdium na vysokej škole v Brazílii, ktorá ponúka i niekoľko programov v angličtine a viacero možností získať štipendium. Verejné vysoké školy tu dokonca poskytujú vyššiu úroveň vzdelania ako súkromné inštitúcie, pričom Univerzita v Sao Paule a v Campinas patria do rebríčka 400 najlepších svetových univerzít. Mnohých študentov láka najmä existencia špičkových vedeckých centier vo viacerých oblastiach, ale i kultúrna a environmentálna rozmanitosť krajiny.

Comments are disabled.